SENET NASIL DOLDURULUR? *2023

SENET NASIL DOLDURULUR? *2023

SENET NEDİR ?

Senet; borçlunun tek taraflı olarak imzalayıp alacaklıya verdiği, belli bir mali yükümlülük altına girdiğini kabul ettiğini gösteren yasal belgedir. Senet bir kıymetli evrak niteliğinde olup üzerinde borcun miktarı ve bu borcun ödeneceği tarih yazar. Doldurulmuş senet örneği, senet doldurma, senet yazma, senet nasıl yazılır konularında bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

SENET NASIL DOLDURULUR ?

Bir senedin kambiyo senedi vasfını haiz olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan zorunlu unsurları taşıması gerekmektedir. Bu zorunlu unsurlardan birinin eksik olması halinde senet kambiyo senedi olma özelliğini yitirecektir.
Bir Bonoda yalnız düzenleyen ve lehtar vardır. Düzenleyen ve lehtar arasındaki ilişki de bedel ilişkisidir.

SENETTEKİ ZORUNLU UNSURLAR

Bir senette(bonoda) bulunması gereken zorunlu unsurlar TTK’nın 776.maddesinde sayılmıştır.
MADDE 776- (1) Bono veya emre yazılı senet;
a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
c) Vadeyi,
d) Ödeme yerini,
e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
f) Düzenlenme tarihini ve yerini,
g) Düzenleyenin imzasını,
içerir.
Vade ve ödeme yeri senedin zorunlu unsurlarından değildir. Ödeme günü belirtilmemişse borç, senedin ibraz edildiği tarihte ödenir. Aynı şekilde ödeme yeri yazılmamışsa borçlunun adresi ödeme yeri kabul edilir. Ancak borçlunun adresi de belli değilse senet geçersiz hale gelir.

SENEDİ GEÇERSİZ KILAN KAYITLAR

Bir senedin TTK kapsamında kambiyo vasfını haiz olabilmesi için kanunun öngördüğü tüm şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlardan biri dahi eksik olsa senet kambiyo senedi olmaktan çıkar. Aşağıdaki kayıtlar senedi kambiyo senedi olmaktan çıkarır;

• Ödeme vaadinin şarta bağlanmış olması
• Taksitle ödeme kaydı

Yukarıda görüldüğü üzere senet doldurmak hukuki bilgi birikimi gerektirmektedir. Mali kayıplara uğramamak ve sürecin yönetilmesini kolaylaştırmak için alanında uzman Ticaret Avukatı ile görüşülmesi gerekir. Mersin İcra Avukatı , Mersin Ticaret Avukatı olarak müvekkillerimize senet hazırlama konusunda profesyonel hizmet vermekteyiz.

MERSİN İCRA AVUKATI

Mersin Çek Senet Avukatı Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize icra takibi konusunda en iyi şekilde profesyonel hizmet vermekteyiz.

Senet doldurma, senet nasıl doldurulur, senet örneği, doldurulmuş senet örneği, senet resmi konularında bilgi almak için hukuk büromuza danışabilirsiniz.

Avukat Osman Mete YILDIZ