MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVASI

MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVASI

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

Muris muvazaası, halk deyimiyle mirastan mal kaçırma, diğer mirasçılardan mal kaçırmak için, miras haklarından yoksun bırakmak için mirasbırakan ile karşı taraf tarafından bilerek ve isteyerek tapuda satış sözleşmesi yapılmasıdır. Mirasbırakan, vefat etmeden önce seçtiği bir mirasçısına ya da üçüncü bir kişiye taşınmazlarını devrederek diğer mirasçıların miras paylarından mahrum bırakmaktadır. Yani, mirasbırakan baba veya mirasbırakan anne diğer çocuklarına mal kalmasın diye tüm malını diğer çocuğuna bırakabilir. Muvazaa yapılırken görünürdeki işlem satış sözleşmesi olmasına rağmen tarafların ortak iradesi bağış sözleşmesi yapılmasıdır. Miras bırakan, gerçekte bağışlamak istediği taşınmaz malını, tapuda satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak göstermektedir. Uygulamada ölünceye kadar bakma sözleşmesi, takas sözleşmesi de muvazaalı işlem olarak kabul edilmektedir. Özellikle köylerde kızları mirastan mahrum bırakmak için baba veya anne sağken malvarlığını erkek çocuklarına devretmektedir. Bu durumda anne veya baba vefat ettikten sonra mirastan mahrum bırakılan mirasçıların tapu iptali ve tescili davası açma hakkı bulunmaktadır. Mersin Miras Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı olarak müvekkillerimize, tapu iptali ve tescili davası, mirastan mal kaçırma davası, miras mal devri iptal davası, mirastan mal kaçırma iptal davası konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Mirasbırakan, gerçek kişidir. Miras ancak gerçek kişilerin ölümünde söz konusu olabilecektir. Mirasçı, bir veya birden fazla olabilecektir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Mirastan mal kaçırma amacı ile yapılan tapu devirlerinin iptal edilmesi için tapu iptali ve tescil davalarını, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, evlatlık açabilir. Mirasçılar, mirasbırakan vefat ettiğinde sağ olmalıdır. Mirastan feragat eden veya mirası reddeden kişi bu davayı açamayacaktır. Davalı ise, tapuda malik olarak gözüken kişidir.

MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Mirastan mal kaçırma nedeniyle açılacak tapu iptali ve tescili davasında yetkili ve görevli mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir. Birden fazla taşınmazın bulunması durumunda dava taşınmazın birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilecektir.

MİRASTAN MAL KAÇIRMA NEDENİYLE AÇILACAK TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Muris muvazaası nedeniyle açılacak tapu iptali ve tescili davaları zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi değildir. Mirastan mal kaçırma davası zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere tabi değildir. Bu davalar her zaman açılabilir.

GAYRİMENKUL AVUKATI

Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Miras Avukatı, Mersin Tapu Avukatı olarak müvekkillerimize Tapu İptali ve Tescili Dava Avukatı, Mirastan mal kaçırma davası avukatı, muris muvazaası davası avukatı, miras davası avukatı, tapu davası avukatı, arazi davası avukatı konularında Mersin ili başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.