BOŞANMA AVUKATI MERSİN BOŞANMA DAVA AVUKATI

BOŞANMA AVUKATI MERSİN BOŞANMA DAVA AVUKATI

Türk Medeni Kanunumuzun ikinci kitabı Aile Hukuku hükümlerini düzenlemektedir. Aile Hukuku Hükümlerinin düzenlendiği ikinci kitabın birinci kısmında evlilik hukuku yer almaktadır. Türk Medeni Kanunumuzda Evlilik Hukuku, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri ve eşler arasındaki mal rejimleri olmak üzere dört ana başlıkta yer almaktadır.

Boşanma evliliği sona erdiren sebeplerden bir tanesidir. Evliliği sona erdiren diğer sebepler ise; eşlerden birinin ölümü, gaipliği, evlenmenin hükümsüzlüğüdür. Bu yazımızda evliliği sona erdiren sebeplerden boşanma üzerinde duracağız.

BOŞANMA DAVASI VE BOŞANMA NEDENLERİ

Boşanma, evlilik birliğinin, eşler henüz hayatta iken bir eşin diğerine karşı açacağı dava sonucunda mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir.

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanma Nedenleri Nelerdir, Boşanmak İçin Hangi Sebepler Gerekir sorularının yanıtı için Medeni Kanunumuzun 161-166.maddelerine bakmak gerekir.

Medeni Kanunumuzda sınırlı olarak sayılmış bazı boşanma nedenleri vardır. Medeni Kanunumuzda sınırlı olarak sayılan boşanma nedenleri özel boşanma sebepleridir. Özel Boşanma Sebepleri; Zina nedeniyle boşanma(Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası), hayata kast nedeniyle boşanma, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma, suç işleme nedeniyle boşanma veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma ve akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır.

Genel Boşanma Nedenleri ise; evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, eşlerin anlaşması (anlaşmalı boşanma) ve fiili ayrılık nedeniyle boşanmadır.

Mersin Boşanma Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren hukuk büromuza başvuran müvekkillerimiz çoğunlukla tek celsede nasıl boşanabilirim, tek celsede boşanma, en kısa sürede boşanma, avukatsız anlaşmalı boşanma olur mu, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, zina boşanma davası, boşanma davası ne kadar sürer, boşanma avukatı tavsiyesi, boşanma davasında kim tanık olur, boşanma davasında akraba tanık olur mu, boşanma davası avukat ücreti ne kadar sorularını yöneltmektedir.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliği ortak hayatı devam ettirmeleri kendilerinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olan eşlerden her biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir. Boşanma davasını açan eşin kusuru daha fazla ise daha az kusuru olduğunu iddia eden ya da kusursuz olduğunu iddia eden eş açılan boşanma davasına itiraz edebilir veya karşı boşanma davası açabilir.

BOŞANMA DAVASI AVUKATSIZ AÇILIR MI?

Boşanma davası açmak isteyen kişilerin merak ettiği soruların başında Avukatsız Boşanma Davası Açılır mı, Avukatsız boşanma olur mu, avukat olmadan boşanma davası, avukatsız anlaşmalı boşanma davası açılrı mı, avukatsız boşanma davası nasıl açılır soruları gelmektedir. Kanunumuzda boşanma davası açmak için kişinin avukat ile temsili zorunlu değildir. Boşanma Dava Dilekçesini mahkemeye sunup, boşanma dava harç ve masraflarını yatırarak boşanma davası açmak mümkündür. Ancak hak kaybı yaşamamak için her zaman avukat ile çalışmak gerekmektedir. Boşanma davaları teknik davalardır Avkatsız olarak Boşanma Davası açmanız hak kaybı yaşamanıza neden olabilecektir.

MERSİN BOŞANMA AVUKATI

Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Aile Avukatı olarak müvekkillerimize Çekişmeli boşanma davası, Anlaşmalı boşanma davası, Nafaka Davası, Velayet Davası gibi konularda en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.