Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI | İMAR PLANINA İTİRAZ

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI | İMAR PLANINA İTİRAZ

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI | İMAR PLANINA İTİRAZ

İMAR DÜZENLEMESİ NEDİR? İMAR PLANI NEDİR?

İmar Planının İptali Davası idari bir dava türüdür. İmar düzenlemesinin iptal davası ile amaçlanan imar planının iptal edilmesidir. İmar planları basit çizimler değil insan ve çevre ilişkisini esas alan bir çizimdir. İmar planları, 3194 sayılı İmar Kanununa göre hazırlanır. İmar planı 1/50000, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçeklerde yapılır. İmar planları kademeli olarak hazırlanır. Bu kademeler; Bölge Planları, İmar Planları, Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları, Uygulama İmar Planları olarak adlandırılmaktadır. Mersin’de bulunan Hukuk Büromuz müvekkillerine imar hukuku konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İMAR PLANINA İTİRAZ

İmar planına itiraz edilir mi, imar planına dava açmadan önce itiraz zorunlu mu, imar planına nasıl itiraz edilir soruları imar planı nedeniyle mülkiyet hakları zarar gören kişilerin oldukça merak ettiği sorulardandır. İmar Kanunumuzun 8. Maddesine göre imar planları belediye başkanlığı tarafından belirlenen ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan edilirler. Bir aylık ilan süresi içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda belediye meclisi 15 gün içerisinde imar itirazı konusunda bir karar verir.

İmar planının iptali için dava açmadan önce itiraz etme şartı bulunmamaktadır. Yani imar planına itiraz edilmese dahi imar planının iptali için dava açılabilmektedir.

Mersin Avukat olarak müvekkillerimize İmar Sorunları konusunda Mersin ili başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

İMAR PLANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Mersin İmar planına itiraz, imar planını düzenleyen kuruma verilecek bir başvuru dilekçesi ile yapılır. İmar planına itiraz, imar planının askı süresi içerisinde yapılmalıdır.

İMAR PLANI İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR?

İmar planı nasıl iptal edilir, imar planına nasıl itiraz edilir sorusu oldukça merak edilen sorulardandır. İmar planları, idari işlemdir. İmar planının iptal edilmesi için idare aleyhine iptal davası açılabilir. İmar planının iptal edilmesi için açılacak imar planı iptali davası idare mahkemesinde açılacaktır. İmar planı bakanlık tarafından yapıldıysa görevli mahkeme Danıştay’dır.

İMAR PLANI İPTALİ DAVA AÇMA SÜRESİ

İmar planlarına karşı dava açma süresinin başlaması için imar planının ilan edilmesi gerekmektedir.

İmar planına itiraz edilmemişse dava açma süresi; imar planının ilan tarihten (ilan tarihinin son günü) itibaren 60 gündür. İmar planının iptali davası imar planı yapmaya yetkili idareye karşı açılacaktır.

DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇERSE İPTAL DAVASI AÇLABİLİR Mİ?

Bazı durumların varlığı halinde dava açma süresi geçse dahi iptal davası açılabilmektedir. İmar planı iptali dava açma süresi geçse bile ilgili kuruma plan değişikliği talebinde bulunarak, talebin reddedilmesi halinde 60 gün içerisinde iptal davası açılabilir. Görüleceği üzere dava açma süresi geçse dahi bazı durumlarda imar planının iptali davası açılabilmektedir.

İMAR PLANI İPTALİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mersin Avukat olarak, Nazım imar planına itiraz, nazım imar planı iptal davası, Mersin imar planının iptali davası, imar planına itiraz dilekçesi, imar planının iptali dava dilekçesi, imar planına itiraz dilekçesi, imar planı iptal davası, Uygulama İmar planına itiraz konularında müvekkillerimize Mersin ili başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.