REDDİ MİRAS ( MİRASIN REDDİ ) DAVASI

REDDİ MİRAS ( MİRASIN REDDİ ) DAVASI

MİRASI REDDETMEK İÇİN NE YAPILIR?

Medeni Kanunumuzun 605 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan mirasın reddi diğer bir deyişle reddi miras, mirasçıya, mirasçılık sıfatını kabul etmeme imkânı veren bir yoldur. Ret, ya mirasçının iradesinden kaynaklanır ya da kanunun getirdiği bir karineden kaynaklanır. Birinci halde gerçek redden, ikinci halde hükmi redden söz edilir.

MİRASIN GERÇEK REDDİ NEDİR?

Mirasçılık sıfatını kazanmış olan mirasçının kendi iradesi ile bu sıfata son vermesine gerçek ret denir. Bu nedenle reddi miras ancak miras bırakan öldükten sonra gerçekleştirilebilir. Reddi miras yapmak isteyen kişi, miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü olarak başvurarak miras bırakanın mirasını reddedebilir. Ret beyanında bulunan mirasçının ayırt etme gücüne sahip ve ergin olması şarttır. Ret beyanı kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Miras reddedildikten sonra bu talebin ger alınması mümkün değildir.

Reddi miras süresi 3 aydır. Bu 3 aylık süre hak düşürücü süre olduğundan bu 3 aylık süre geçtikten sonra reddi miras yapılamaz.

MİRASIN HÜKMEN REDDİ NEDİR?

Miras bırakanın ölümü tarihinde ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasçıların herhangi bir irade açıklamasına gerek yoktur. Bu halde kabul ve ret için bir süre öngörülmemiştir. Bunun tespiti mahkemeden her zaman istenebileceği gibi, tereke alacaklılarının açtıkları davalarda da her zaman ileri sürülebilir.

MERSİN MİRAS AVUKATI

Mersin Miras Avukatı olarak Mirasın reddi ( Reddi miras ) konularında müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.