Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İHTİYATİ HACİZ VE ŞARTLARI

İHTİYATİ HACİZ VE ŞARTLARI

İHTİYATİ HACİZ VE ŞARTLARI

İHTİYATİ HACİZ NEDİR? YILDIRIM HACZİ ŞARTLARI

İcra takibi başlatıldıktan sonra icra müdürlüğü tarafından borçluya ödeme/icra emri tebliğ edilir. Ödeme emrini tebliğ alan borçlu kötüniyetli ise icra takibi kesinleşene kadar malvarlığını başkasına devredebilir. Borçlunun mal devrini engellemek için ne yapmak gerekir sorusu icra takibi başlatmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardandır. Borçlunun mal kaçırmasını engellemek için icra takibi başlatılmadan önce ihtiyati haciz kararı almak gerekir. İhtiyati haciz, halk arasında yıldırım haczi olarak da bilinmektedir. İhtiyati haciz, borçlunun mal kaçırmasını, banka hesabındaki paralarını çekmesini engeller. İhtiyati haciz, yıldırım haczi, rehinle teminat altına alınmamış para alacaklarında uygulanan bir geçici hukuki koruma yöntemidir. Borçlunun mal kaçırmasını engellemek için ihtiyati haciz, yıldırım haczi kararı alınmalıdır. Mersin İcra Avukatı, Mersin İhtiyati Haciz Avukatı olarak müvekkillerimize ihtiyati haciz kararı alınması, yıldırım haczi davası, borçlunun mal kaçırmasını engellemek, borçlunun mal kaçırması nasıl engellenir konusunda en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

VADESİ GELMEMİŞ ALACAK İÇİN İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINABİLİR Mİ?

İhtiyati haciz kararı alınabilmesi için kural olarak borcun vadesi gelmiş olması yani alacak muaccel hale gelmiş olması gerekmektedir. Ancak kanunumuza göre vadesi gelmemiş alacak için ihtiyati haciz talep edilebilmesi belirli şartların varlığı halinde mümkündür. Vadesi gelmemiş borç için ihtiyati haciz yapılabilmesi için borçlunun yerleşim yerinin olmaması veya Borçlu taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını saklaması, kaçırması veya kendisinin kaçmaya hazırlanması, alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunması gerekmektedir.

İHTİYATİ HACİZ KARARI NASIL ALINIR?

İhtiyati haciz hangi mahkemeden talep edilir sorusunun yanıtı için Mersin İcra Avukatı olarak hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

İhtiyati haciz kararı Asliye Hukuk Mahkemesi veya Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir. Mahkeme, ihtiyati haciz kararını dosya üzerinden karara bağlar. İhtiyati haciz kararı teminat karşılığında verilir. İhtiyati haciz kararında teminat ne kadardır? İhtiyati haciz, yıldırım haczinde teminat alacağın %10-%15’i oranındadır. İcra takibi kesinleştikten sonra bu teminat alacaklıya iade edilecektir. Mersin Avukat olarak müvekkillerimize ihtiyati haciz dilekçe örneği, ihtiyati haciz talep örneği, ihtiyati haciz avukatı, yıldırım haczi dilekçesi, ihtiyati haciz kararı alma, yıldırım haciz kararı alma, borçlunun haberi olmadan haciz koyma, borçludan habersiz haciz, icradan önce haciz koyma konularında müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

İHTİYATİ HACİZLİ MAL SATILABİLİR Mİ?

İcrai hacizlerde olduğu gibi ihtiyati hacizli mallar da satılabilir. Hacizli malın satılması haczin düşmesine sebebiyet vermez. Malın yeni maliki malı hacziyle satın almış olur.