NAFAKA ÖDEMEME SUÇU VE CEZASI

NAFAKA ÖDEMEME SUÇU VE CEZASI

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇU

Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de nafakanın ödenmemesidir. Boşanma davası sonunda veya boşanma davası devam ederken hükmedilen nafaka ödenmediği takdirde, nafaka alacaklısının şikâyeti ile nafaka borçlusu tazyik hapsine mahkûm edilebilecektir.

Nafaka yükümlülüğünü ihlal, nafaka yükümlüsünün, nafakaya ilişkin mahkeme kararını yerine getirmemesidir.

Bu suçun faili, mahkeme kararı ile nafaka yükümlüsü olan kişidir. Mağduru ise nafaka alacaklısı olan kişidir.

 

Nafaka Yükümlülüğünü İhlal Suçunun Oluşabilmesi İçin Gereken Koşullar Şunlardır;

  1. Nafakanın Ödenmesine ilişkin bir mahkeme kararının bulunması ve nafakanın hukuken devam ediyor olması gerekmektedir.

Nafaka ödemesine ilişkin karar, ara karar veya son karar niteliğinde olabilir.

  1. Nafakanın tahsili için icra takibi başlatılmış olmalı ve ödeme emri borçluya tebliğ edilmiş olmalıdır.

Ödeme emri borçlu asil yerine vekile tebliğ edilirse bu suç oluşmaz.

  1. Ödeme veya icra emrinin tebliği ile şikâyet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması gerekir.

Nafaka yükümlülüğünü ihlal suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Nafakayı ödememek kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir.

 

NAFAKA ÖDEMEYEN KİŞİNİN CEZALANDIRILMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Nafaka yükümlülüğünü ihlal suçu takibi şikâyete bağlı suçlardandır. Nafakası ödenmeyen kişi nafakanın ödenmediğinin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay her durumda eylemin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde şikâyet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi halde şikâyet hakkı düşecektir.

 

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Nafaka ödememenin yaptırımı “ üç aya kadar tazyik hapsi “ dir. Hapis kararının uygulanmasına başladıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse borçlu tahliye edilir. Nafaka ödemediği için tazyik hapsine mahkûm edilen kişinin cezası ertelenmez, paraya da çevrilmez. Bu suçta uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

 

MERSİN BOŞANMA AVUKATI

Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Aile Avukatı, Mersin Nafaka Avukatı olarak ödenmeyen nafakanın tahsili, nafaka ödememe cezası, nafaka artırma davası konularında müvekkillerimize en iyi Mersin Avukat hizmeti vermekteyiz.