MERSİN GÜMRÜK HUKUKU DAVALARI

MERSİN GÜMRÜK HUKUKU DAVALARI

GÜMRÜK HUKUKU

Gümrük; eşya ve malların ülkeden girişi ve çıkışının denetlenmesidir. Bu denetimin hukuka uygun yapılabilmesi için Gümrük Hukuku ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Uluslararası Ticari ilişkilerin artmasıyla Gümrük Hukuku önemli bir boyut kazanmıştır. İlimizde bulunan Mersin Limanı Türkiye’nin en büyük konteyner limanıdır. Bu nedenle Mersin’de Gümrük Hukuku çok önem taşımaktadır.

Müvekkillerimize, başta gümrük mevzuatı, gümrük vergileri, gümrük beyannameleri, ithalat ihracat işlemleri olmak üzere Gümrük Davaları ve Gümrük Kaçakçılık Davaları ile ilgili tüm anlaşmazlıklarda en iyi şekilde hukuki destek vermekteyiz.

 

SERBEST BÖLGE HUKUKU

Serbest bölgeler, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçaları olmakla beraber ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak ve istihdam yaratmak amacı ile teşvik ve özel düzenlemeler ile korunan ve gümrük hattı dışında bırakılan ticaret bölgeleridir.

Müvekkillerimize, Serbest Bölge şirket kuruluş ve işlemleri, Serbest Bölge firma alacak takipleri, Gümrük Mevzuatı, İthalat ve İhracat rejimleri, Yabancıların Serbest Bölge çalışma izinlerinin alınması olmak üzere Serbest Bölge Davası ile ilgili tüm anlaşmazlıklarda en iyi şekilde hukuki hizmet vermekteyiz.

MERSİN GÜMRÜK AVUKATI ve MERSİN SERBEST BÖLGE HUKUKU AVUKATI OLARAK MÜVEKKİLLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERMEKTEYİZ.

Av. Osman Mete YILDIZ - 0532 795 45 33