MERSİN AVUKAT BÜROLARI VE AVUKATLARIN UZMANLIK ALANLARI

MERSİN AVUKAT BÜROLARI VE AVUKATLARIN UZMANLIK ALANLARI

Avukat, yargının kurucu unsurları arasında yer alır ve bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatın faaliyet alanı, özel hukuk, kamu hukuk ya da idare hukuku olabilir. Hangi hukuk alanı olursa olsun avukat öncelikli olarak savunma görevini ifa eder.

AVUKATLARIN UZMANLIK ALANLARI VAR MI?

Mersin Avukatları, Mersin Hukuk Bürolarının uzmanlık alanları var mı sorusu oldukça merak edilmektedir. Avukat, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan ve avukatlık stajını yaptıktan sonra avukatlık ruhsatını alarak göreve başlar. Hukuk sistemimizde avukatların uzmanlaşmasını gerektirecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Baroya kayıtlı her avukat her alanda dava alabilir. Günlük hayatta avukatların kendilerini, Mersin Ceza Avukatı, Mersin Boşanma Avukatı, Mersin İcra Avukatı, Mersin Tazminat Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin Şirket Avukatı, Mersin Aile Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tüketici Avukatı, Mersin Vergi Avukatı şeklinde tanıtmaktadırlar. Bu tabir esasen doğru değildir.

BOŞANMA AVUKATI VE UZMANLIK ALANI

Boşanma davaları, aile hukukunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Aile Hukuku, boşanma davalarının yanında velayet davası, nafaka davası, mal paylaşım davası gibi davaları da kapsar. Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için taraflar her konuda anlaşmaya varmış ve bu konuda bir boşanma protokolü düzenlemiş olmalıdır. Hak kaybı yaşamamak için boşanma hukukunda uzman Mersin Boşanma Avukatı ile çalışmakta fayda vardır. Boşanma davası kesinleştikten sonra mal paylaşım davası açılır. Mal paylaşım davası boşanma davası ile birlikte de açılabilir. Karşı tarafın mallarına tedbir koydurulması mümkündür.

İŞÇİ AVUKATI VE UZMANLIK ALANI

İş hukuku, işçilik alacakları davası, hizmet tespit davası, işe iade davası, maddi manevi tazminat davası gibi davaları kapsar. Kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, işe iade davası, yıllık izin davası, fazla mesai davası, iş kazası davası Mersin İşçi Avukatı ile takip edildiği takdirde hak kaybı yaşanması engellenmiş olacaktır.

Hukuk büromuz, Mersin ve Adana başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin Aile Avukatı, Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Şirket Avukatı, Mersin İcra Avukatı, Mersin Marka Patent Avukatı, Mersin Kira Avukatı, Mersin Miras Avukatı gibi konularda en iyi avukat hizmeti vermekteyiz.