AYIPLI MAL KARŞISINDA TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

AYIPLI MAL KARŞISINDA TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR?

MERSİN TÜKETİCİ AVUKATI

Tüketici mahkemesi, taraflardan en az birinin tüketici olduğu uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir. Tüm tüketici işlemleri ile ilgili davalar tüketici mahkemesinde görülür. 6502 sayılı kanunda tüketici ve tüketici işlemi tanımı şu şekildedir;

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

AYIPLI MAL NEDİR?

Satın alınan mal veya hizmet;

Taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun değilse,

Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımıyorsa,

Sözleşmeye aykırı ise,

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa,

Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırıysa,

Muadili olan malların kullanım amacını karşılamıyorsa,

Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa

Ayıplı olarak kabul edilir.

 

SATIN ALDIĞIMIZ MAL VEYA HİZMETLER AYIPLI ÇIKARSA NE YAPMALIYIZ?

SATILAN MALIN AYIPLI OLMASI DURUMUNDA TÜKETİCİ;

1.Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2.Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

3.Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4.İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.

Tüketici bu haklardan istediğini kullanabilir.

Malın veya hizmetin ayıplı olmasına rağmen, satıcı veya sağlayıcı tarafından seçimlik haklarınızın kullandırılmaması durumunda; uyuşmazlığın parasal değerine göre; İllerde Ticaret İl Müdürlüğü ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakem Heyetleri ile adliyelerde bulunan Tüketici Mahkemelerine başvuru yaparak haklarınızı kullanmanız mümkündür.

Mersin Avukatı olarak müvekkillerimize Tüketici Hukuku ve Tazminat Hukuku konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.