MAZERET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ *2023

MAZERET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ *2023

AVUKAT MAZERET DİLEKÇESİ

Avukat mazeret dilekçesi, avukatların duruşmaya, keşife veya başka bir işleme katılamayacağını mahkemeye bildirdiği dilekçedir. Davanın tarafları veya avukatları mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadıkları takdirde bazı itiraz haklarını kaybederler. Bu nedenle avukatlar ve davanın tarafları eğer duruşmaya katılamayacaklar ise Mahkemeye Mazeret Dilekçesi sunmalıdır. Avukatı olmadan davasını takip eden kişiler de duruşmaya katılamayacaklarsa mahkemeye duruşmaya katılamayacaklarını bildiren, haklı sebeplerini sunan bir dilekçe vermelilerdir. Duruşmaya katılamayacak olan kişiler duruşma tarihinden önce duruşmaya katılamayacaklarını bildirir mazeret dilekçesini mahkemeye vermelidir.

 

HUKUK MAHKEMESİ MAZERET DİLEKÇESİ

MERSİN … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :2023/202333

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Osman Mete Yıldız - Mersin

KONU :Mesleki mazeretimizin sunulması

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyasının ../../2023 tarihli 10.10 saatli duruşmasına, Adana … Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/xxx Esas sayılı dosyasının aynı tarihli duruşmasına katılacak olmam sebebiyle katılamayacağım. Mesleki mazeretimizin kabulü ile duruşma gün ve saatinin tarafıma tebliğ edilmesini talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Osman Mete Yıldız

CEZA MAHKEMESİ MAZERET DİLEKÇESİ

MERSİN … ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :2023/202333

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :Av. Osman Mete Yıldız - Mersin

KONU :Mesleki mazeretimizin sunulması

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyasının ../../2023 tarihli 11.30 saatli duruşmasına, Adana … Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/xxx Esas sayılı dosyasının aynı tarihli duruşmasına katılacak olmam sebebiyle katılamayacağım. Mesleki mazeretimizin kabulü ile duruşma gün ve saatinin tarafıma tebliğ edilmesini talep ederim.

Müşteki Vekili

Av. Osman Mete Yıldız

İDARE MAHKEMESİ MAZERET DİLEKÇESİ

MERSİN … İDARE MAHKEMESİNE

DOSYA NO :2023/202333

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Osman Mete Yıldız - Mersin

KONU :Mesleki mazeretimizin sunulması

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyasının ../../2023 tarihli 09.50 saatli duruşmasına, Mersin … Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/xxx Esas sayılı dosyasının aynı tarihli duruşmasına katılacak olmam sebebiyle katılamayacağım. Mesleki mazeretimizin kabulü ile duruşma gün ve saatinin tarafıma tebliğ edilmesini talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Osman Mete Yıldız