Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

VELAYET DAVASI

VELAYET DAVASI

VELAYET DAVASI

VELAYET DAVASI NASIL AÇILIR?

Türk Medeni Kanununun 335.maddesine göre “ Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. ”

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

Çocuğun menfaati ve güvenliği gerektiği zaman velayetin değiştirilmesi davası ile velayet sahibi değiştirilebilir.

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. Boşanma davası sonucunda velayet hakkının kime verildiği çok önemlidir. Türk Medeni Kanunumuz velayet hakkının değişen şartlara göre uyarlanması gerektiğini düzenlemiştir. Türk Medeni Kanunumuzun 183.maddesinde “Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re'sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. “ hükmü yer almaktadır.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Aile Mahkemesi görevlidir.

Velayet kamu düzenine ilişkin olduğundan davalının kabulü herhangi bir sonuç doğurmaz.

Üç yaşındaki çocuk ana bakım ve şefkatine muhtaçtır.

Boşanma davasında velayete ilişkin anlaşma hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Ergin çocuk için velayet düzenlemesi yapılamaz.

Çocuğa fiziksel şiddet uygulayan ana ya da babaya velayet verilmemelidir.

Ergenlik çağındaki kız çocuklarının velayeti anneye verilmelidir.

MERSİN VELAYET DAVA AVUKATI

Mersin Aile Avukatı olarak müvekkillerimize, Mersin Boşanma Davası, Mersin Velayet Davası, Mersin Nafaka Davası, Mal Paylaşım Davası, Babalık Davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.