Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

EV SAHİBİ KİRACIYI “BEN OTURACAĞIM” DİYEREK EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

EV SAHİBİ KİRACIYI “BEN OTURACAĞIM” DİYEREK EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

EV SAHİBİ KİRACIYI “BEN OTURACAĞIM” DİYEREK EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Kiracı ve ev sahibi arasındaki hukuki ilişkiler, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Kiracı kiraya veren ilişkilerinde, hem kiracının hem de ev sahibinin hak ve yükümlülükleri dengeli bir şekilde korunmaya çalışılmıştır. Ev sahibi kendi ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir mi?, Ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı çıkarabilir mi? Bu yazımızda bu sorunun cevabını inceleyeceğiz.

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KİRACININ TAHLİYESİ

TBK, kiracının tahliyesine ilişkin durumları belirli kurallar çerçevesinde düzenlemiştir. Kanun, ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi için bazı haklı sebeplerin bulunmasının gerektiğini belirtmektedir. Bunlardan biri de ev sahibinin veya birinci dereceden akrabalarının konut ihtiyacıdır. Ev sahibinin veya birinci dereceden akrabalarının konut ihtiyacı bulunması durumunda ev sahibi kiracıyı tahliye edebilecektir.

EV SAHİBİNİN KONUT İHTİYACI

TBK Madde 350/1’e göre, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde açılacak dava ile ev sahibi, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacının doğduğunu ileri sürerek kiracının tahliyesini talep edebilir. 

İspat Yükümlülüğü: Ev sahibinin veya birinci dereceden akrabalarının konut ihtiyacı bulunması durumunda ev sahibinin, konut veya işyeri ihtiyacını mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir. Mahkeme, ihtiyacın gerçek ve samimi olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer ihtiyacın gerçek olmadığına kanaat getirilirse, tahliye talebi reddedilir. Bu nedenle kiracı tahliye davalarında alanında uzman bir Kiracı Tahliye Avukatı'ndan yardım alınması gerekmektedir.

TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER

Tahliye davası ne kadar sürer, kiracı en kısa sürede nasıl çıkarılır gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtı olaya ve yargılamanın yapıldığı ile göre değişkenlik göstermektedir.

YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ YAPMA YASAĞI

 TBK Madde 355’e göre, ev sahibi, tahliye edilen taşınmazı üç yıl süreyle eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Dava yolu ile tahliye edilen taşınmaz 3 yıl süre ile yeniden kiraya verilemez.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ

Ev sahibi, kiracısından tahliye taahhüdü alarak belirli bir tarihte taşınmazı boşaltmasını talep edebilir. Ancak bu taahhüt, kiracının serbest iradesiyle verilmelidir. Zorla veya baskı altında alınan tahliye taahhütleri geçersizdir.

Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği: Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve kiracı tarafından kira sözleşmesinin kurulmasından sonra verilmelidir. Aksi takdirde, geçersiz sayılır.

Ev sahibi, kendi veya yakınlarının konut ihtiyacını gerekçe göstererek kiracıyı tahliye edebilir. Ancak bu süreç, belirli hukuki prosedürlere ve ispat yükümlülüklerine tabidir. Kiracının haklarının korunması amacıyla getirilen düzenlemeler, hem kiracıyı haksız tahliyelere karşı korumakta hem de ev sahibinin meşru ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktadır. Ev sahibi ile kiracı arasındaki bu hassas dengenin korunması, tarafların hukuki hak ve yükümlülüklerini bilmeleri ve bu çerçevede hareket etmeleri ile mümkündür. Kiracının tahliye edilmesi sürecinde, her iki tarafın da hukuk danışmanlığı alması, hak kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle Mersin Kira Avukatı, Mersin Tahliye Avukatı, Mersin Kiracı Avukatı'ndan yardım alınması önemlidir.