ÇEKİŞMELİ BOŞANMA VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Günümüzde sıkça karşılaştığımız sorulardan biri de boşanma nedir? Boşanma davası ve çeşitleri nelerdir?

Önce evliliğin tanımını yapmakla başlamak gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Boşanma ise evlilik birliğinin sona erme sebeplerinden yalnızca bir tanesidir. Boşanmayı evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi olarak tanımlayabiliriz. Boşanmaya bağlı olarak anlaşmalı ya da çekişmeli biçimde nafaka, velayet, tazminat, çocukla şahsi ilişkinin kurulması yani velayeti kendinde olmayan tarafın çocuğunu nasıl göreceği konularında da mahkemece karar verilmesi gerekir. Eşler boşanma ile birbirlerine karşı olan mirasla ilgili talep haklarını kaybederler, yani artık birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Sonuç olarak boşanma davası birçok sonuç doğurduğu için önemli bir davadır. Bu nedenle boşanma davasının alanında uzman avukat ile yürütülmesi gerekir.

 

BOŞANMA DAVASI ÇEŞİTLERİ

Boşanma davası çeşitleri Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası olmak üzere 2 tanedir. Anlaşmalı Boşanma Davalarında taraflar her konuda anlaşmaya varmışlardır ve bir boşanma protokolü hazırlanmıştır. Çekişmeli Boşanma Davalarında ise taraflar boşanma konusunda anlaşma sağlayamadıkları için velayet, nafaka, mal paylaşımı hususlarında aralarında çekişme yaşanmakta çekişmeli boşanma işlemleri ise bunları çözmeye yönelik olmaktadır.
 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Eşler boşanma konusunda anlaşamıyor veya boşanmanın hukuki sonuçları yani velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı konusunda anlaşamıyorlar ise çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir. Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davasına göre daha uzun ve sancılı bir süreçtir. Uzun ve sancılı bir süreç olduğu için deneyimli ve alanında uzman boşanma avukatı ile yürütülmesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında boşanmanın yasal bir nedene dayandırılması gerekmektedir. Evlilik Birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedir.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ;

• Zina
• Hayata kast ve pek kötü muamele
• Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
• Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
• Terk
• Akıl hastalığı

 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davasına nazaran psikolojik olarak daha sancısızdır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaştığı için hakimin davayı uzatmasına gerek kalmamaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davası kısa sürer. Eşlerin boşanmayla ilgili konuların tamamında anlaşması sonucunda anlaşmalı boşanma davası açılır.
 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir ve TMK 166. maddeye göre anlaşmalı boşanmanın şartları şunlardır;
1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
2. Eşler birlikte başvurmalılardır ya da eşlerden birinin MK 166/3. Maddeye göre açtığı davayı diğer eş kabul etmelidir.
3. Hakim tarafları bizzat dinlemelidir.
4. Taraflar boşanmanın mali sonuçlarını (maddi tazminat, manevi tazminat, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası) ve çocuklarının boşanmadan sonraki durumunun (velayet, kişisel ilişki) ne olacağını hakime açıklamalıdırlar.
5. Hakim taraflarca sunulan düzenlemeyi uygun bulmalıdır.

Bu nedenle Anlaşmalı Boşanma Davasında bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanır. Hazırlanan Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Anlaşmalı Boşanma Dava dilekçesi ile beraber mahkemeye sunulmalı ve duruşma günü her iki taraf da durulma salonunda hazır bulunarak Anlaşmalı Boşanma Protokolünü iradesiyle imzaladığını ve boşanmayı bu şekilde kabul ettiğini beyan etmelidir.

Taraflar bir boşanma protokolü düzenleyerek aşağıdaki konular üzerinden anlaşabilirler;

• Nafaka
• Velayet,
• Maddi ve manevi tazminat
• Ev eşyalarının paylaşımı,
• Boşanmada mal paylaşımı
• Katkı Payı Alacağı
• Katılma Alacağı

Taraflar boşanma protokolü ile yukarıdaki tüm hususlarda anlaşabileceği gibi bazı konuların çözümünü boşanma sonrasına da bırakabilirler.

 

BOŞANMADA ÇOCUĞUN VELAYETİ

Boşanacağınız eşinizden çocuğunuz varsa ve velayet konusunda anlaşamayıp çekişmeli boşanma davası açtıysanız artık çocukların velayetine ve nafakasına mahkeme karar verir. Anlaşmalı boşanmada çocuğun velayeti, taraflarca karara bağlanmaktadır.
 

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT VE NAFAKA

Boşanma dolayısıyla taraflar hem maddi hem de manevi olarak zarara uğrayabileceklerinden dolayı Türk Medeni Kanunu’muz taraflara maddi-manevi tazminat talep etme hakkı tanımıştır. Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.
 

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önceki son 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesidir. Bu davanın iyi bir boşanma avukatı tarafından açılması hak kaybını önleyecektir.
 

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli Boşanma Davası 1-2 yıl sürmektedir. Boşanma sebebine dayanak yapılan olgular yeterince delil sunularak ispatlanmışsa mahkeme süreci çok kısa da sürebilir.
 

BOŞANMA AVUKATI NASIL BULUNUR?

Avukatlık kanunumuza göre avukatların reklam yapması yasaktır. Bu sebeple bir avukat reklam vererek “en iyi boşanma avukatı”, “uzman boşanma avukatı” gibi sıfatlar kullanamaz. Daha çok insanlar çevresindekilere sorarak güvenilir ve uzman boşanma avukatını bulmaya çalışırlar.
 

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ

Avukatlık ücretleri vekil ve müvekkilin özgür iradesiyle belirlenmektedir. Boşanma davasının niteliği, harcanacak emek ve zaman tanık dinlenmesi, bilirkişi raporları, kusur tespitleri vb. gereklilikler Mersin boşanma avukatı ücretlerinin artışına sebep olmaktadır.

MERSİN BOŞANMA AVUKATI

Mersin Boşanma Avukatı olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışından müvekkillerimize anlaşmalı boşanma davası , çekişmeli boşanma davası , velayet davası , nafaka davası, tazminat davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.