MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ (MTS) NEDİR?

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ (MTS) NEDİR?

ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP

İcra dairelerinde bulunan icra dosyalarının büyük çoğunluğunu abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takipleri oluşturmaktadır. İcra dairelerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla 2018 yılında 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yasa kabul edilmiştir. Bu yasa ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerinin UYAP sistemi bünyesinde Merkezi Takip Sistemi ( MTS ) üzerinden başlatılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MTS İCRA TAKİBİ NEDİR?

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ve avukat ile takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takipleri yalnızca Merkezi Takip Sistemi üzerinden yani elektronik ortamda yapılmaktadır. MTS bünyesinde yapılan takipler yalnızca haciz aşamasına kadar MTS üzerinden takip edilmektedir.

Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılan icra takiplerinde borçlunun adresinin kolluk marifetiyle araştırılması da borçluya ilanen tebligat yapılması da mümkün değildir.

MTS takibine genellikle, elektrik borcu, su borcu, telefon faturası borcu, doğalgaz fatura borcu, internet fatura borcu gibi abone olarak yararlanılan hizmetler konu edilmektedir.

MTS İCRA TAKİBİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR? MTS İTİRAZ DİLEKÇESİ

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılan icra takibine nasıl itiraz edileceği merak edilen sorulardandır. Borçlu, MTS ödeme emrini tebliğ aldıktan 7 gün içerisinde herhangi bir icra dairesine başvurarak icra takibine, ödeme emrine itiraz edebilir. Süresi içerisinde yapılacak itiraz, icra takibini durdurur. Takibin devam edilebilmesi için alacaklı tarafından genel mahkemede itirazın iptali veya icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılması gerekmektedir.

Mersin’de yer alan hukuk büromuz şirketlere MTS icra takip başlatılması, MTS icraya çevirme, Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Şirket Avukatı gibi konularda; vatandaşlara ise MTS icra takibe itiraz dilekçesi, MTS itiraz nasıl yapılır, Mersin İcra Avukatı, Mersin MTS Takip Avukatı gibi konularda en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermektedir.