Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN LOJİSTİK AVUKATI - MERSİN TAŞIMA AVUKATI - CMR AVUKATI

MERSİN LOJİSTİK AVUKATI - MERSİN TAŞIMA AVUKATI - CMR AVUKATI

MERSİN LOJİSTİK AVUKATI - MERSİN TAŞIMA AVUKATI - CMR AVUKATI

KARA TAŞIMA HUKUKU

Eşya taşımasının dünya tarihindeki en eski ve klasik şekli, kara taşımasıdır. Uluslararası taşımacılık sektörü kamusal anlamda ülkemizin menfaatlerine ve dış ticaretine yönelik hizmet veren en önemli sektörlerden biridir. Lojistik sektörü son yıllarda ülkemizde ve dünya ölçeğinde en yüksek katma değer yaratan bir sektördür. Taşıma faaliyetinin, beşerî, iktisadî, ticarî ve sosyal cepheleri bulunmaktadır. Kara taşımasının gelişmesiyle, karayolu kalitesinin ve ağır vasıta güvenliğinin gelişmesi doğru orantılıdır. Türk karayolunda eşya taşıma işleri, Türk Ticaret Kanunu’nda, Karayolu Taşıma Kanunu’nda, Karayolları Trafik Kanunu ve Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’nde (Karayolu İle Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmada) düzenlenmiştir.

Karayoluyla eşya taşıma sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu’nda, CMR Konvansiyonu’nda ve Karayolu Taşıma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Taşıma sözleşmesi, mülkiyetin devri veya kullandırma amaçlarını gütmemekte; bilakis eşya taşıma işinin görülmesi amacına yönelmektedir.

“Taşıyıcı, emtianın kendi koruması altında bir yerden diğer bir yere taşınması işini üstlenir”.

Taşımanın yapıldığı ortama göre taşıma hukuku, kara taşıma hukuku; deniz taşıma hukuku ve hava taşıma hukuku olmak üzere üçe ayrılır.

Taşıma işi, taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğini; taşıma işleri işletmecisi ise, taşıma işlerinde faaliyette bulunacak taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu, nakliyat ambarı ve kargo işletmecisini ifade eder.

MERSİN TAŞIMA HUKUKU AVUKATI

Mersin Lojistik şirketi avukatı olarak taşıma hukukundan kaynaklı ihtilaflarda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.