İSTİRDAT DAVASI | İCRAYA ÖDENEN PARANIN GERİ ALINMASI

İSTİRDAT DAVASI | İCRAYA ÖDENEN PARANIN GERİ ALINMASI

GERİ ALMA DAVASI - İSTİRDAT DAVASI

İstirdat davası, cebri icra tehdidi altında icra borcunu ödemek zorunda kalan borçlunun ödediği parayı geri almak amacıyla açtığı bir davadır. Yani istirdat davası, icra borcunu ödeyen borçlunun icraya ödediği parayı geri alması için açacağı davadır. İstirdat davası, borçlunun borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda parayı geri almak için açılır.

İstirdat davasının koşulları şunlardır;

1-Borç Olmayan Bir Paranın Ödenmiş Olması Gerekmektedir.

İstirdat davası açılabilmesi için borçlu, maddi hukuk bakımından borçlu olmadığı bir parayı ödemiş olması gerekmektedir. Zamanaşımına uğramış bir borç ödendikten sonra ödenen paranın geri alınması için geri alma davası açılamaz.

2-Para İcra Takibi Sırasında İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olmalıdır.

Geri alma davası açılabilmesi için borçlunun icra takibine itiraz etmemiş olması veya itirazı sonucu açılan itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası ile icra takibinin kesinleşmiş olması nedeniyle mallarının satılması sonucunda icra borcunu ödemek zorunda kalmış olması gerekir. İcra borcu yedi günlük itiraz süresi içinde ödenmişse istirdat davası açılamaz.

­­3-İstirdat Davasının Bir Yıl İçinde Açılmış Olması Gerekir.

İstirdat davasının açılması bir yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır. Bir yıllık süre paranın icra veznesine tamamen ödenmesi ile işlemeye başlayacaktır.

İstirdat davası soncunda icra inkar tazminatına hükmedilmez. İstirdat davası kesinleşmeden takibe konulabilir. İspat yükü davacıdadır.

İCRAYA ÖDENEN PARANIN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜ?

Borçlunun icra dosyasına ödediği parayı dava açarak geri alması hukuken mümkündür. Diğer bir deyişle icraya yatırılan paranın geri alınması mümkündür.

Mersin Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize, Mersin İcra Avukatı, Mersin Tazminat Avukatı, borcum olmayan parayı ödedim nasıl geri alırım, icraya ödenen parayı geri alma, icra dosyasını kapatmak, icraya ödenen paranın geri alınması konularında en iyi avukatlık hizmetini vermekteyiz.