İSTİFA EDEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İSTİFA EDEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşten çıkan işçilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de istifa eden tazminat alabilir mi sorusudur. İş kanunumuza göre kendi rızası ile işten ayrılan yani istifa eden işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir. İstifa eden işçi tazminat alabilir mi? Kıdem tazminatı alabilmenin bazı şartları vardır. İşçi, İş Kanunumuzda sayılan bazı nedenlerden dolayı istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kalkmıştır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun Kıdem Tazminatını düzenleyen 14.maddesi halen yürürlüktedir.

Kural olarak haklı bir nedeni olmadan işyerinden istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Haklı neden bulunmadan istifa eden işçi bir de işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Kanundaki ihbar sürelerine uyulmadan iş sözleşmesinin feshedilmesi sonucunda işçi, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

İşçi haklı nedenle istifa ederse kıdem tazminatı alabilir. İşçinin haklı nedenle istifa nedenleri nelerdir? İşçi tazminatı nasıl alınır? İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için haklı sebepler İş Kanununda şu başlıklar altında düzenlenmiştir; Sağlık Sebepleri, Ahlak Ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri, Zorlayıcı Sebepler. Bu sebeplerin çoğaltılması mümkündür. İşten kovuldum nasıl tazminat alırım.

Uygulamada genellikle işverenin işçiden zorla istifa dilekçesi alması söz konusudur. İşçinin baskı altında istifa dilekçesi vermesi hukuken geçerli kabul edilemez. Yargıtay’a göre şarta bağlanan istifa dilekçesi geçerli değildir. İşçinin istifa dilekçesi imzalaması kıdem tazminatı almasını engeller. İşveren, işçiyi işe alırken beyaz kağıda, boş kağıda imza attırmaktadır. İşçinin boş kağıda imza atması ve işverenin boş kağıdı istifa dilekçesi olarak doldurması geçersizdir. İşçi, işe girerken boş kağıda imza attığını her türlü delille ve tanıkla ispatlayabilir.

İşten çıkan işçilerin en çok merak ettiği soru, işten çıkarsam tazminat alabilir miyim, istifa edersem tazminat alabilir miyim, tazminat almak için işten çıkabilir miyim, işçi nasıl istifa eder, tazminat almak için istifa etmek sorularının yanıtlarıdır.

Mersin İşçi Avukatı, Mersin İşveren Avukatı, Mersin İş Davası Avukatı, Mersin İş Hukuku Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı olarak en çok karşılaştığımız sorulardan biri de Kendi isteği ile işten ayrılan kıdem tazminatı alabilir mi, işten çıkarsam tazminat alabilir miyim, tazminatımı alarak istifa etmek istiyorum, tazminat alarak istifa sorusudur.

İşçiye zorla imzalatılan istifa dilekçesi geçersizdir. Ancak işçi istifa dilekçesinin kendisine zorla ve iradesi dışında imzalatıldığını ispatlaması gerekmektedir. İşe girerken istifa dilekçesi imzaladım, işe girerken boş kağıt imzaladım, işe girişte bir sürü kağıt imzaladım, işe girerken imzalatılan belgeler ne gibi sorular işçiler tarafından Mersin Avukat olarak Hukuk Büromuza sıklıkla sorulmaktadır.

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle arabulucuya başvurması gerekmektedir. Arabulucuda anlaşamazlarsa işçilik alacakları için tazminat davası açmalıdır.

Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Davası Avukatı, Mersin İşçi Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.