Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

CEVAP DİLEKÇESİ NEDİR?

Size karşı bir dava açıldığı zaman dava dilekçesi ile birlikte mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı konutunuza tebliğ edilir. Dava dilekçesini tebliğ aldıktan sonra davaya cevap verme süreniz başlayacaktır. Bu nedenle davaya cevap dilekçesi verme süresini kaçırmamak için dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarih oldukça önemlidir. Davaya cevap verme süresini kaçırmamak için dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarihi tebligat zarfına not etmekte fayda vardır. Dava dilekçesini alan davalı genellikle davaya cevap vermek, davaya nasıl cevap verilir, dava nasıl kazanılırdava cevap dilekçesi örneği, cevap verme süresi gibi aramalar yapmaktadır. Hukuk Büromuz müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dava dilekçesi davacıya tebliğ edildiğinde davacı, davayı kabul edebilir, cevap dilekçesi vererek savunma yapabilir, ya de cavap vermeyebilir. Dava dilekçesi vermeyen davalı ancak inkar çerçevesinde savunma yapabilir. Davaya cevap verilmemesi dava dilekçesindeki unsurların inkar edildiği anlamına gelir.

CEVAP DİLEKÇESİNDE YAZILMASI GEREKENLER

Cevap dilekçesinde yazılması ve bulunması gereken unsurlar Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda belirtilmiştir.

1-Mahkemenin Adı

Davacı tarafından dava dilekçesi hangi mahkemeye verildi ise yani dava hangi mahkemede açıldı ise davaya cevap dilekçesi de aynı mahkemeye verilecektir. Cevap dilekçesi hangi mahkemeye verilecekse o mahkemenin adı yazılacaktır. Örneğin; dava Mersin Asliye Hukuk Mahkemesinde açıldıysa davaya cevap dilekçesi de Mersin Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Davalı, dava dilekçesi ile birlikte mahkeme tarafından gönderilen tensip zaptını da tebliğ alacağından dolayı davanın mahkemesini ve dosya numarasını da öğrenmiş olacaktır. Davaya cevap verirken cevap dilekçesinde mahkeme dosya numarasının da yazılmış olması gerekmektedir.

2-Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri

Dava dilekçesini tebliğ alan davalı, dava dilekçesindeki tarafları esas alarak davaya cevap dilekçesini oluşturur. Davalı, cevap dilekçesi ile birlikte tebligata elverişli Türkiye’de adres bildirmek zorundadır. Yurtdışında yaşayan kişinin Türkiye’de avukatı bulunsa bile kendisinin de cevap dilekçesi ile Türkiye’de adres bildirmesi gerekmektedir. Davalının bu adreste oturuyor olması gerekmez, bu adres yalnızca tebligat içindir.

3-Davalının T.C Kimlik Numarası

Davalının Türk Vatandaşı olması durumunda TC kimlik numarasını bildirmesi zorunludur. Davalı kendisini avukatla temsil ettiriyorsa yani dava için avukatla anlaşmışsa avukatın adının soyadının ve adresinin yazılması zorunludur.

4-Savunmanın Dayanağı Olan Olaylar

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı, dava dilekçesinde yer alan vakıaların haksızlığını ispat etmek için savunma yapmalı ve cevap dilekçesi vermelidir. Cevap dilekçesine savunmasının dayanağı olan vakıaları açıkça yazmalıdır. Davalı, karşı dava açacaksa bunu cevap süresi içinde açmalıdır. Cevap dilekçesinde belirtilmeyen hususları mahkeme kendiliğinden inceleyemez. Bu nedenle cevap dilekçesi çok önemlidir.

5-Dayanılan Deliller

Davalı cevap dilekçesinde dayandığı delilleri belirtmelidir. Delil unsuru, davalının, davacının davasının haksızlığını ispatlayabilmesi açısından çok önemlidir.

6-Hukuki Nedenler

Cevap dilekçesi veren davalı, hangi hukuki nedenlere dayandığını belirtmelidir.

7-Talep ve Sonuç

Davaya cevap veren davalı, cevap dilekçesindeki taleplerinin neler olduğunu açıkça belirtmelidir. Davalı davacının davasının reddini isteyebileceği gibi davayı kabul de edebilecektir. Cevap dilekçesinde davalının veya davalının vekilinin imzasının bulunması şarttır.

DAVAYA CEVAP VERME SÜRESİ NE KADAR?

Cevap dilekçesini mahkemeye vermek için bir süre vardır. Cevap dilekçesi süresi geçtikten sonra mahkemeye verildiği takdirde hukuken beyan dilekçesi olacaktır. Davaya cevap süresi ne kadardır sorusunun yanıtı Mersin Avukat olarak en sık karşılaştığımız sorulardandır. Davaya cevap süresi yazılı yargılama usulünde iki haftadır. Bu süre dava dilekçesinin davalıya tebliği ile başlar.

CEVAP DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Cevap dilekçesi süresinde yazıldıktan sonra davanın açıldığı mahkemeye verilmelidir. Cevap dilekçesinde mahkemenin adı ve dosya numarası yazılmalıdır. Dava bulunduğunuz ilden başka ildeki mahkemede açılmış ise bulunduğunuz ilden cevap dilekçesi ilgili mahkemeye gönderilebilir. Dava cevap dilekçesi nereye verilir, sorusu en çok merak edilen sorulardandır. Dava cevap dilekçesi örneği için avukat iletişim bölümünden hukuk büromuzla iletişime geçebilir, hukuki yardım alabilirsiniz.

DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEZSE NE OLUR

Davaya cevap verilmediği takdirde davalı tarafından davacının iddia ettiği tüm vakıalar inkar edilmiş sayılır. Davaya cevap dilekçesi verilmezse dava dilekçesi inkar edilmiş sayılır. Ancak davaya cevap verilmediği zaman davalı, delil bildirme, tanık dinletme gibi haklarını kaybetmiş olur. Hak kaybına uğramamak için alanında uzman avukat ile çalışmakta her zaman fayda vardır.