BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Boşanma Davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki türlüdür. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kısa sürede sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü de sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar arasında her konuda anlaşmaya varılmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokol örneği için Mersin Boşanma Avukatına danışabilirsiniz. 

Mersin Boşanma Avukatı olarak Mersin ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin her şehrinde boşanma davası, nafaka davası, velayet davası konusunda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

 

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği ;

MERSİN ( ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                        : ……

VEKİLİ                          :Av. Osman Mete YILDIZ                           

DAVALI                         : ……

KONU                            :Evlilik birliğinin öncelikle zina nedeni ile mahkeme aksi kanaatte ise temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanması, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat taleplerimizdir.

AÇIKLAMALAR

Bu bölüme evlilik ile ilgili gerekli açıklamalar yazılmalıdır. Evliliğin en başından en sonuna kadar tekrara girmeden açıklanmalıdır. Evlilik birliğini temelden sarsan somut olaylar tüm ayrıntısıyla açıklanmalıdır. Boşanma davasında en önemli olan boşanma dava dilekçesinin anlaşılır olmasıdır. İyi bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası kazanılabilir. Bunun için bu bölüm çok dikkatli ve özenli açıklanmalıdır.

 

HUKUKİ NEDENLER    :TMK,HMK ve diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

DELİLLER                    :Nüfus Kayıtları, Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması, Mesajlar, Tanık Beyanları, İkrar, Yemin Ve Her Türlü Yasal Deliller

TALEP VE SONUÇ        :Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle;

  1. Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından öncelikle TMK m.161’e göre ZİNA nedeni ile tarafların BOŞANMALARINA, mahkemeniz aksi kanaatte ise tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik nedenleriyle BOŞANMALARINA,
  2. Müşterek küçük çocukların velayetinin müvekkile verilmesine,
  3. Müvekkil ve müşterek çocuk için her ay 750,00’şer TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşmesi sonrası için ise her ay 750,00 TL YOKSULLUK ve 750,00’şer TL İŞTİRAK NAFAKASI olarak davalıdan tahsiline,
  4. Müvekkil lehine 50.000,00 TL MADDİ TAZMİNAT, 50.000,00 TL MANEVİ TAZMİNATA hükmedilmesine,
  5. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekâleten talep ederim.

                                                                                                                                                                                         Davacı Vekili                                                                               

                                                                                                                                                                                                                   Av. Osman Mete YILDIZ

 

MERSİN BOŞANMA AVUKATI

Mersin boşanma avukatı olarak müvekkillerimize, anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma dilekçesi, boşanma dava dilekçesi, boşanma protokol örneği, velayet davası, nafaka davası konularında en iyi boşanma avukatı hizmeti vermekteyiz.