BOŞANMA SEBEPLERİ VE BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA SEBEPLERİ VE BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA SEBEPLERİ VE BOŞANMA DAVASI

Boşanma davasının Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası olmak üzere iki türü vardır. Boşanma Davası aile mahkemeleri tarafından özel bit usul ile yürütülerek karara bağlanır. Aile mahkemesi boşanma davası ile karar verirken mal paylaşımı konusu hariç nafaka talebi, velayet, maddi tazminat talebi, manevi tazminat talebi gibi konularda da karar vermelidir. Mal paylaşımı konusunda boşanma davasında bir karar verilemez. Mal paylaşımı davası, boşanma davası kesinleştikten sonra görülür. Boşanma davası ile birlikte açılan mal paylaşımı davasında, boşanma davası bekletici mesele yapılır. Mersin Avukat ve Mersin Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimize boşanma davası, mal paylaşımı davası konusunda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

BOŞANMA SEBEPLERİ

Türk Medeni Kanunumuz boşanma nedenlerini genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki başlıkta düzenlemiştir. Özel boşanma nedenleri Medeni Kanunumuzda sınırlı olarak sayılmıştır.

Medeni Kanunumuza göre özel boşanma sebepleri şunlardır;

  • Zina nedeniyle açılan boşanma davası,
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile açılan boşanma davası,
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme nedenleri ile açılan boşanma davası,
  • Terk Sebebiyle açılan boşanma davası,
  • Akıl Hastalığı nedeniyle açılan boşanma davası
  •  

Medeni Kanunumuzda sayılan özel boşanma nedenlerine dayanarak boşanma davası açan taraf davalı eşin kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir. Özel boşanma nedenlerine dayanarak boşanma davası açan taraf, yalnızca özel boşanma sebebinin varlığını ispatlamalıdır. Özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebeplerine dayanılarak terditli olarak boşanma davası açılabilir.

Genel boşanma sebepleri ise kanunda sayılmamıştır. Evliliği devam etmesi mümkün değilse, evlilik birliği temelinden sarsılmışsa, şiddetli geçimsizlik mevcutsa boşanma davası açılabilir. Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası açmak, Şiddetli geçimsizlik boşanma davası konularında Mersin Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası konusunda Mersin Aile Avukatı, Mersin Boşanma Davası Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Uygulamada en çok karşılaşılan özel boşanma sebebi Zina Aldatma nedeniyle boşanma davası olduğundan özel boşanma sebeplerinden sadece zina aldatma nedeniyle açılacak boşanma davasını açıklayacağız.

Zina, eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşini karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurarak aldatmasıdır. Yargıtay, zinanın teşebbüs aşamasında kaldığı bir olayda zina nedeniyle boşanma davasının kabulünün gerektiği yönünde karar vermiştir. Zina aldatma nedeni ile boşanma davası açılması kanunen süreye bağlanmıştır. Zina nedeni ile boşanma davasında dava açma süresi, zina olayının öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her halükarda zina eyleminin bitmesinden itibaren beş yıldır. Kanunda düzenlenen bu süre hak düşürücü süredir. Eşini affeden kişi zina nedeni ile boşanma davası açabilir mi? Eşini affedenin boşanma davası açma hakkı yoktur. Aldatılan kişi boşandığı eşinden tazminat alabilir mi sorusu Mersin Boşanma Avukatı olarak en çok karşılaştığımız sorulardandır. Aldatılan kişi aldatan eşten tazminat alabilir. Diğer bir deyişle aldatan eş aldattığı eşine tazminat ödeyecektir.