Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ

HACİZ İHBARNAMESİNE NE YAPILIR?

HACİZ İHBARNAMESİ NEDİR?

Haciz İhbarnamesi, borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal veya alacağını haczetmek amacıyla kullanılan bir prosedürdür. İcra müdürü borçlunun üçüncü kişide bulunan mal veya alacağını haczettiğine karar verirse üçüncü kişiye İcra ve İflas Kanunu’muzun 89/1.maddesi uyarında Birinci Haciz İhbarnamesi gönderir. Alacaklının talebi ile icra memuru üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi göndermek zorundadır. Borçlunun annesine, babasına, kardeşine, eşine haciz ihbarnamesi gönderilmesi mümkündür. Şirket ortakları da borçlu şirket yönünden üçüncü kişi sayıldığından şirket ortaklarına üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilebilir.

Birinci Haciz İhbarnamesi ile üçüncü kişiye borçlunun kendisinde bulunan alacağının haczedildiği, borcunu icra dairesine ödemesi gerektiği, borçluya borcu yoksa 7 gün içerisinde icra dairesine bildirmesi gerektiği hususları bildirilir.

Mersin Avukat, Mersin Hukuk Bürosu olarak en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMESİ

Birinci haciz ihbarnamesini tebliğ alan kişi tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra takip borçlusuna borcunun bulunmadığını ileri sürebilir. Üçüncü kişi kendisine tebliğ edilen haciz ihbarnamesine doğru cevap vermelidir. Aksi halde haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan ceza alabilirler.

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ SÜRESİ

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresinin kaç gün olduğu, birinci haciz ihbarnamesi geldi ne yapmalıyım, birinci haciz ihbarnamesine nasıl itiraz edilir gibi soruların yanıtları gibi oldukça merak edilmektedir. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi tebliğden itibaren 7 gündür. Borç, birinci haciz ihbarnamesine 7 gün içerisinde itiraz etmeyen üçüncü kişinin zimmetinde sayılır.

HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

MERSİN … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2222/3333

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS :               

ALACAKLI :

VEKİLİ : Avukat Osman Mete Yıldız

BORÇLU :

KONU : 123.456,789 TL bedelli birinci haciz ihbarnamesinin tamamına itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında tarafıma İİK m.89/1 uyarınca Birinci Haciz İhbarnamesi gönderilmiştir. Tarafıma gönderilen birinci haciz ihbarnamesini 02.02.2022 tarihinde tebliğ almakla gönderilen birinci haciz ihbarnamesine süresi içinde  itirazlarımı sunuyorum.

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan tarafın bende hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır. İşbu sebeple tarafıma tebliğ edilen 123.456,789TL’lik birinci haciz ihbarnamesinin tamamına itiraz ediyorum.                           

TALEP ve SONUÇ : Yukarıda açıkladığım sebeplerle yasal süresi içinde birinci haciz ihbarnamesine yapmış olduğum itirazlarımın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim.

MERSİN AVUKAT

Mersin ilinde faaliyet gösteren hukuk büromuz Mersin İcra Avukatı, Mersin Çek Senet Avukatı, Mersin İflas Avukatı, Mersin İcra Takibi Avukatı olarak müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Haciz ihbarnamesine itiraz edilmezse ne olur, haciz ibranamesine itiraz edilmemesi, haciz ihbarnamesi geldi ne yapmalıyım sorularının cevabı için Mersin'de bulunan ofisimizi arayabilirsiniz.