SES KAYDI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

SES KAYDI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

SES KAYDI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Görülmekte olan bir davada iddia edilen bir hususun ispat edilebilmesi için delillere ihtiyaç vardır. İspat etmek hâkimi bir vakıanın varlığına ikna etmektir. Mahkemeye sunulan delillerin hukuka uygun elde edilmiş olması gerekmektedir.

Ses kaydı davalarda delil olur mu? Günümüzde cep telefonları ile çekilen görüntüler ve ses kayıtları mahkemeye delil olarak sunulmaktadır. Mahkeme tarafından bu deliller özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğinde ise değerlendirmeye alınmaz.

 

BOŞANMA DAVALARINDA SES KAYDI

Boşanma davasında ses kaydı delil olarak kullanılabilir mi sorusu boşanma davalarında en çok merak edilen soruların başında gelmektedir.

Yargıtay, eşlerin ortak konutlarının eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmadığını aile yaşamı alanı olduğunu belirtmektedir. Evlilik birliği içerisinde, eşlerin birlikte yaşadığı konut eşlerin aile yaşamı alanıdır. Bu nedenlerle ortak konut, diğer eş için dokunulmaz değildir. Eşlerin her ikisinin de ortak mekânı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesi sonucu elde edilen ses kayıtları, görüntü ve video kayıtları mahkemece delil olarak kabul edilmektedir. Ancak yapılan ses kaydı ve görüntüler bir kurgu veya yönlendirme ise mahkemece hükme esas alınamaz, delil olarak kullanılamaz. Sırf boşanma davasına zemin oluşturmak için ve boşanma davasında delil olarak kullanılması için alınan ses kayıtları ve görüntü kayıtları usulsüzdür, bu nedenle mahkemece delil olarak kabul edilemez.

 

CEZA DAVASINDA SES KAYDI

Ceza davasında ses kaydı delil olarak kullanılabilir mi sorusu ceza davalarında en çok merak edilen soruların başında gelmektedir.

Yargıtay kararlarına göre Bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması ve yetkili makamlara başvurma imkânının olmadığı ani gelişen durumların varlığı durumlarında alınan ses ve görüntü kayıtları delil olarak kabul edilebilecektir.

 

İZİNSİZ OLARAK SES KAYDI ALMANIN CEZASI

İzinsiz ses ve görüntü kaydı almak Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiş bir suçtur. Bu suçun cezasını öğrenmek için Mersin Ceza Avukatı’ndan yardım alabilirsiniz.

Mersin ve Adana ili başta olmak üzere müvekkillerimize Mersin Boşanma Avukatı, Mersin Ceza Avukatı, Mersin Bilişim Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.