Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

AYIPLI ARACIN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

AYIPLI ARACIN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

AYIPLI ARACIN İADESİ DAVA DİLEKÇESİ

AYIPLI İKİNCİ EL ARACIN İADESİ DAVASI

İkinci el araba piyasasında yaşanan hareketlilik bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Uygulamada karşımıza sıklıkla ikinci el araçlarla ilgili problemler çıkmaktadır. Kilometresi düşürülen arabalar, kilometresi oynanmış arabalar, hasar kaydı gizlenen arabalar sıklıkla görülmektedir. Mersin Tüketici Hakları Avukatı olarak müvekkillerimize Ayıplı Malın İadesi, Ayıplı Arabanın İadesi, Ayıplı Aracın Bedel İndirimi, kilometresi düşürülmüş araç davası konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Satın alınan ikinci el arabada satıcının söylediğinden başka kusur, boya, değişen çıktığı takdirde alıcının ayıplı aracı iade edip satış bedelini alma hakkı vardır. Bunun yanında ayıplı araç satın alan kişi satış bedelinde indirim de talep edebilecektir. 

İKİNCİ EL ARABANIN İADESİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

XXX MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI     :

VEKİLİ       :

DAVALI      :

KONU        :Ayıplı mal bedelinin tahsili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …. isimli sitede yayımlanan satılık araç ilanından, davalıya ait olan aracı beğenmiş; ilanın açıklamalar bölümünde yer alan açıklamalara ve ekspertiz raporuna güvenerek aracı satın almak için davalı ile iletişime geçmiştir.

Müvekkil .. /.. /.... tarihinde …. TL bedel karşılığında davalıya ait aracı satın almıştır. Satış tarihinden  … gün sonra araç motor arızası uyarısı vermiş ve araç bir daha çalışmamıştır.

Aracı servise götüren müvekkil, aracın motorunun bitik durumda olduğunu öğrenmiştir. Aracı müvekkile satan davalı, müvekkilin aramalarına cevap vermemiştir. Müvekkil, Mersin … Noterliğinin .. /.. / .... Tarih ve …. Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıdan satış bedelinin iadesini talep etmesine rağmen davalı tarafça müvekkile olumlu veya olumsuz hiçbir dönüş yapılmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER   :TBK, TKHK, HMK ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     :İlan fotoğrafları, noter satış belgesi, ihtarname, Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık ve yasal her türlü delil

SONUÇ ve İSTEM       :Yukarıda açıkladığımız ve mahkemece resen gözetilecek nedenlerle; ayıplı malın ücreti olan ….. TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Osman Mete Yıldız