2022 YILI MERSİN AVUKAT ÜCRETLERİ

2022 YILI MERSİN AVUKAT ÜCRETLERİ

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir. 2022 yılı için belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazetede yayımlanan ücret tarifesine göre 2021 yılına göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde %25’lik bir artış olmuştur. Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Avukatlık Asgari Ücret tarifesi avukat ile müvekkil arasında belirlenebilecek en düşük avukatlık ücretini belirlemektedir. Bir avukatın Asgari Ücret Tarifesi altında ücret alması disiplin suçudur.

2022 YILINDA AVUKATLIK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

20 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Avukatlık Ücretlerinde 2021 yılına göre %25’lik bir artış olmuştur. Buna göre belirlenen yeni Avukatlık Ücretleri şu şekildedir;

Bir saate kadar büroda sözlü danışma 675,00 TL – Takip eden her bir saat için 405,00 TL

Çağrı Üzerine gidilen yerde bir saate kadar sözlü danışma 1.405,00 TL -  Takip eden her bir saat için 695,00 TL

Bir saate kadar yazılı danışma 1.405,00 TL - Takip eden her bir saat için 655,00 TL

Dilekçe yazma ücreti, ihtarname ücreti, ihbarname, protesto düzenlenmesi 1.030,00 TL

Kira sözleşmesi hazırlama ücreti 1.350,00 TL

Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi hazırlanması 4.100,00 TL

Şirket sözleşmesi hazırlanması 2.065,00 TL

Yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukata ödenecek avukatlık ücreti 2.840,00 TL

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukata ödenecek avukatlık ücreti 4.255,00 TL

Özel kişi ve tüzel kişilerin avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 4.255,00 TL

İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için duruşmasız ise 1.140,00 TL; duruşmalı ise 1.405,00 TL

Ortaklığın giderilmesi davalarında satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi 1.875,00 TL

Ortaklığın giderilmesi davası avukatlık ücreti; 4.255,00 TL

Vergi mahkemesi avukatlık ücreti duruşmasız ise 2.840,00 TL; duruşmalı ise 3.675,00 TL

Tüketici mahkemesinde görülen kredi taksitlerinin veya faizin uyarlanması davaları 2.550,00 TL

İcra takipleri için avukatlık ücreti 900,00 TL

İcra mahkemelerinde takip edilen işler için avukatlık ücreti 1.050,00 TL

İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için avukatlık ücreti 1.700,00 TL

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için avukatlık ücreti 1.700,00 TL

İcra Mahkemesinde görülen ceza davaları için avukatlık ücreti 1.550,00 TL

Ceza Soruşturma Evresinde takip edilen işler için 1.550,00 TL

Sulh hukuk mahkemesinde takip edilen davalar için 2.175,00 TL

Sulh ceza hâkimlikleri ve infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda avukatlık ücreti 5.100,00 TL

Tüketici mahkemelerinde avukatlık ücreti 2.550,00 TL

Fikri ve Sınai haklar mahkemesinde görülen davalarda avukatlık ücreti 7.375,00 TL

Ağır ceza mahkemesinde avukatlık ücreti 10.250,00 TL

Çocuk Mahkemesinde avukatlık ücreti 5.100,00 TL

Çocuk Ağır ceza mahkemesinde avukatlık ücreti 10.250,00 TL

İdare ve Vergi Davasında avukatlık ücreti duruşmasız ise 2.550,00 TL; duruşmalı ise 3.890,00 TL

YUKARIDA YAZILI MİKTARLAR AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE YER ALAN MİKTARLARDIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN OFİSİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen bu miktarlar KDV hariç ve peşin ödenmesi gereken miktarlardır.

MERSİN AVUKAT ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri avukat ile müvekkil arasında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında kalmamak sureti ile serbestçe belirlenir. Bu yazımızda Mersin Avukatlık Ücretleri, Mersin Boşanma Avukatı Ücretleri, Mersin İş Mahkemesi Avukat Ücreti, Mersin Aile Mahkemesi Avukat Ücreti, Mersin Tapu Avukatı Ücreti, Mersin Nafaka Avukatı Ücreti, Mersin Avukat Danışmanlık Ücreti, Mersin Anlaşmalı Boşanma Ücreti, Çekişmeli Boşanma Avukat Ücreti, Mersin İcra Avukatı Ücreti, Mersin Ceza Avukatı Ücreti, Mersin Ağır Ceza Avukat Ücreti konularında açıklama yaptık. Mersin Avukatlık Ücretleri için detaylı bilgi almak için ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.