Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

KAMBİYO SENETLERİNDE ÇİFT İMZA BULUNMASI

KAMBİYO SENETLERİNDE ÇİFT İMZA BULUNMASI

KAMBİYO SENETLERİNDE ÇİFT İMZA BULUNMASI

TEK İMZALI SENET GEÇERLİ MİDİR?

Türk Ticaret Kanunumuza göre senet düzenleyenin imzasını içermek zorundadır. Kanun yalnızca düzenleyenin imzasını aramaktadır. Ancak uygulamada sıklıkla senede iki imza atıldığı görülmektedir. Peki, iki imza bulunmayan senet geçersiz midir? Hayır, senedin üzerinde tek imza bulunması yeterlidir. Senede atılan ikinci imza nedir? Senede atılan ikinci imzanın sonucu. Gerçek kişi borçluların senede tek imza ya da iki imza atması hukuki anlamda hiçbir farklılık doğurmamaktadır. Sonuç olarak senet üzerinde tek imza bulunması senedin geçerliliğini etkilemeyecektir. Tek imza bulunan senet de geçerlidir. Tek imzalı senet geçerlidir. Mersin Ticaret Avukatı, Mersin Şirket Avukatı olarak ticari şirketlerde senet düzenlemek, senet düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler, şirketin senet düzenlemesi konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

 

SENEDE ATILAN ÇİFT İMZA

Senette çift imza atılması. Tüzel kişi borçlularda ise senet üzerinde iki imzanın bulunması hukuki anlamda farklı sonuçlar doğurmaktadır. Ticari şirketlerin yetkilileri senet imzalarken genellikle iki tane imza atmaktadırlar. Senede atılan ikinci imzanın bulunduğu yer hukuki sonucu etkilemektedir. Senette bulunan ikinci imza bazı durumlarda ticari şirket adına senet vererek borçlanan borçluyu da alacaklıya karşı şahsen sorumlu hale getirmektedir. Şirket için düzenlenen senette şirket kaşesinin dışında bulunan ikinci imza şirket lehine aval niteliğindedir. Şirket kaşesi üzerine atılan imza ile şirket borçlu olur ancak kaşe dışına atılan ikinci imza ile bonoyu düzenleyen şirket yetkilisi gerçek kişi şahsen senet borçlusu olur.

SENETTE ŞİRKET KAŞESİ DIŞINA ATILAN İKİNCİ İMZA

Yargıtay kararlarına göre de senette borçlunun sorumluluğunun doğması için senede, çeke, bonoya tek imza atılması yeterlidir, şirket kaşesinin dışına atılan imza aval niteliğindedir ve senedi imzalayan şirket yetkilisi senetten şahsen sorumlu olarak senedin borçlusu haline gelir. Yargıtay’a göre şirket kaşesinin dışında atılan imza şirket yetkilisinin şahsen sorumluluğunu gerektirir. İki imza da şirket kaşesi üzerinde ise şahsen sorumluluk söz konusu olmaz. Şahsen sorumluluğun söz konusu olması için şirket kaşesinin dışında senet üzerinde açığa imza atılması gerekmektedir. Mersin İcra Avukatı olarak, ödenmeyen senetlerin tahsili, vadesi gelen senedin icra takibi, ödenmeyen alacakların tahsili konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.