İŞÇİYE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

İŞÇİYE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

Mersin’de faaliyet gösteren hukuk büromuz, Mersin İş Hukuku Avukatı olarak İş Davası ile ilgili kıdem tazminatı davası, iş sözleşmesi hazırlanması, işçi işveren uyuşmazlıkları, hizmet sözleşmesi, işverenlerin işe alma prosedürleri, işten çıkarma prosedürleri, işe iade davası, Mersin işçi tazminat davası, Mersin İşçi Avukatı, Mersin İşçi Hakları Avukatı, haksız işten çıkarma konularında müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

FAZLA ÇALIŞMA NEDİR?

İş Kanununa göre işçinin haftalık çalışma saati 45 saattir. Haftalık kırkbeş saati aşan çalışma iş kanuna göre fazla çalışmadır. Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi fazla çalışmasını ispat etmekle mükelleftir.

FAZLA SÜRELER İLE ÇALIŞMA NEDİR?

İşveren ile işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş olabilir. Örneğin iş sözleşmesinde haftalık 40 saat çalışılacağı hükmü yer almakta ise 40 saati aşan ama 45 saati aşmayan çalışmalar fazla çalışma değil fazla süreli çalışmadır.

FAZLA ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN ONAYI GEREKİR Mİ?

Bir işyerinde fazla mesai yapılabilmesi işçinin onayına bağlıdır. İşçiden onay alınmadan fazla mesai yaptırılabilir mi sorusunun yanıtı işçinin onayı alınmadan fazla çalışma yaptırılamaz.

DİNLENME SÜRESİ FAZLA MESAİ SAYILIR MI?

İşçinin günlük çalışma süresi içerisinde hiç durmadan çalışması beklenemez. İşçi kesintisiz olarak çalışmaz. Çalışma süresi içerisinde yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlarını gidermek için bir araya ihtiyaç duyar. Ara dinlenme süresi İş Kanunumuzun 68.maddesinde düzenlenmiştir. Ara dinlenme süresi ne kadardır? Dört saat veya daha az günlük çalışmalarda ara dinlenme süresi en az 15 dakikadır. Dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az günlük çalışmalarda ara dinlenme süresi en az yarım saattir. Yedi buçuk saati aşan çalışmalarda ise en az bir saatlik ara dinlenme süresi verilmelidir. İşçi ara dinlenme sürelerinde tamamen serbesttir. İşçi ara dinlenme süresinde iş yerinde bulunmak zorunda değildir. İşçi ara dinlenme süresinde çalışmaya zorlanamaz. Ara dinlenme süresi mesai ücreti hesaplanırken çalışma ücretinden mahsup edilmelidir. Ara dinlenme süresi fazla mesai süresinden sayılmaz. İşçi ara dinlenme süresinde de çalışıyorsa fazla mesai hesaplanırken bu husus dikkate alınmalıdır. İş Hukuku alanında uzman Mersin İşçi Avukatı kadromuz ile İş Mahkemesi Davalarında Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Hukuku Avukatı, işçi davası, Mersin Avukatı, Mersin İşçi Hakları Avukatı, mobbing davası, mersin işe iade davası, Mersin İşçi Mahkemesi Avukatı konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

FAZLA ÇALIŞMA NASIL İSPATLANIR?

Fazla mesai yapan işçi fazla çalışma yaptığını ispatlamalıdır. Fazla çalışmada ispat yükü işçidedir. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bunu ispatlamalıdır. Maaş bordrosunda fazla çalışma tahakkuku varsa işçi maaş bordrosunu ihtirazı kayıt ile imzalamış ise her türlü delille fazla mesai ispatlanabilecektir. İhtirazı kayıt olmadan imzalandıysa yalnızca yazılı delille ispatlanabilecektir. Maaş bordrosunda fazla mesai tahakkuku yoksa veya fazla mesai süresi sıfır görünüyorsa işçi fazla mesai yaptığını her türlü delille ispatlayabilecektir. Fazla mesai şahitlerle de ispatlanabilir. Fazla çalışmaya tanıklık edecek kişiler aynı işyerinde çalışıyor olmalıdır.

İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ FESİH HAKKI VERİR Mİ?

Fazla mesai ücretini alamayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşçi, fazla mesai yaptığı halde ücreti ödenmezse işten istifa edebilir ve tüm tazminatlarını almaya hak kazanabilir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşten istifa eden işçi haklı nedenle istifa ederse kıdem tazminatı alabilecektir. İşçi alacakları ve iş mahkemesi davasında hak kaybı yaşamamak için iş hukuku alanında uzman Mersin Avukat ile çalışmakta fayda vardır.