Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

HİZMET TESPİT DAVASI 2023 EYT

HİZMET TESPİT DAVASI 2023 EYT

HİZMET TESPİT DAVASI 2023 EYT

HİZMET TESPİT DAVASI - EYT DAVASI

Bu yazımızda sigorta tespit davası, EYT Şartları, Hizmet Tespit Davası, Bir Günlük Sigorta Tespit Davası, Sigortalılık Başlangıç Davası, Sigortalılık Başlangıç Tarihinin İspatı, zamanaşımı, dilekçe örneği, Eyt Davası konularını açıklayacağız.

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR?

Hizmet Tespit Davasının dayanağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. Sigortalının sigortasının hiç yatırılmaması veya sigortanın eksik yatırılması nedenleri ile hizmet tespit davası açılabilir. Hizmet Tespit Davası Sigorta Tespit Davası olarak da bilinmektedir. Hizmet Tespit Davası EYT açıklamasından sonra sıklıkla araştırılan ve merak edilen bir konu haline gelmiştir. Hizmet Tespit Davasının amacı genellikle sigortasız çalışılan dönemi sigortalı hale getirmektir. Sigortasız çalışan işçi sigortasız çalıştığı dönemi sigortalı hale getirmek için Hizmet Tespit Davası ( Sigorta Tespit Davası ) açmalıdır. Hizmet Tespit Davası zaman aşımı süresi dolmadan açılmalıdır.

HİZMET TESPİT DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmet Tespit Davası Eksik Prim, Eksik Sigorta Günü, Sigortasız Çalışma gibi nedenlere dayanılarak açılabilmektedir. Hizmet tespit davası açılabilmesi için işçi ile işveren arasında hizmet sözleşmesinin bulunması, işçinin sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi, dava konusu uyuşmazlığın daha önceden SGK tarafından tespit edilmemiş olması gerekmektedir. Hizmet Tespit Davası Avukatı, Hizmet Tespit Davası Ne Kadar Sürer, Hizmet Tespit Davası Masrafları, Hizmet Tespit Davası Avukatlık Ücreti konularında Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İşçi Avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

HİZMET TESPİT DAVASI NERDE AÇILIR NASIL AÇILIR?

Hizmet Tespit Davası kural olarak İş Mahkemesinde açılır. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Hizmet Tespit Davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

HİZMET TESPİT DAVASI KİME AÇILIR?

Hizmet Tespit Davasını işçi açar. İşçi vefat etmiş ise mirasçılarının da bu davayı açma yetkisi vardır. Hizmet Tespit Davası kime karşı açılır sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Hizmet Tespit Davası SGK'ya karşı değil işverene karşı açılır. Açılan hizmet tespit davası mahkemece resen SGK'ya ihbar edilir. Hizmet tespit davasında SGK feri müdahil olarak yer alır.

HİZMET TESPİT DAVASI NE KADAR SÜRER?

Hizmet tespit davası ne kadar sürede sonuçlanır, hizmet tespit davası ne kadar sürer soruları sıklıkla karşılaştığımız sorulardandır. Hizmet tespit davasının ne kadar sürer sorusunun yanıtı net olarak verilemez. Hizmet Tespit davası ne kadar sürer, sigorta tespit davası ne kadar sürer sorularının yanıtı mahkemelerin iş yüküne göre değişmektedir. Hizmet Tespit Davaları ilk derece mahkemesinde ortalama 1-3 sene sürmektedir. Yerel mahkeme aşamasından sonra istinaf ve yargıtay aşamaları da vardır.

HİZMET TESPİT DAVASI ARABULUCULUK

Hukukumuzda hizmet akdinden doğan bazı davalar için dava açılmadan önce arabuluculuk başvurusu yapılması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Hizmet Tespit Davasında Arabuluculuk Zorunlu mu, Sigorta Tespit Davası Arabuluculuk gibi sorular sıklıkla merak edilmektedir. Niteliği itibariyle Hizmet Tespit Davaları zorunlu arabuluculuğa tabi değildir. Hizmet Tespit Davası açılmadan önce arabulucuya başvurmak gerekmez.

HİZMET TESPİTİ DAVASI MASRAFLARI

Hizmet Tespit Davası Masrafı Ne Kadar, Hizmet Tespit Davası Avukatlık Ücreti, Hizmet Tespit Davası Dosya Masrafı, Bir Günlük Sigortalılığın Tespiti Davası sorularının yanıtı için Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Hukuku Avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ DAVASI NEDİR?

Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası, hizmet tespit davasının bir türüdür. Sigorta başlangıç tarihinin tespiti davası sigortalı olarak çalışılan başlangıç tarihinin tespit edilmesi amacı ile açılır. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davasında SGK davalı olarak gösterilmelidir. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davasının işverene açılması gerekmez davalı olarak yalnızca SGK'nın gösterilmiş olması yeterlidir. Sigorta başlangıç tarihinin tespiti davası açılmadan önce SGK’ya sigorta başlangıç tarihinin tespiti talebiyle başvuru yapılmalıdır. SGK tarafından başvurunun reddedilmesi üzerine bu dava açılmalıdır. Görüleceği üzere Hizmet Tespit Davası ile Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası arasında farklar bulunmaktadır. Kuruma başvurulmadan dava açılırsa ne olur? Kuruma başvurulmadan dava açıldığı durumda davacıya kuruma başvurulması için süre verilmelidir. Hizmet Tespit Davası Nasıl İspatlanır, Sigorta Başlangıç Tarihi Tespit Davası Nasıl İspatlanır, Hizmet Tespit Davasında Şahit Yeter mi, Bir Günlük Sigortalılığın Tespiti Davası1999 öncesi hizmet tespit davası, Kapanmış şirkete hizmet tespit davası, 1 günlük hizmet tespit davası, hizmet tespit davası yargıtay kararı, hizmet tespit davasını kazanan var mı gibi soruların yanıtı için hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

HİZMET TESPİT DAVASI ZAMANAŞIMI NE KADAR?

Hizmet tespiti davası zamanaşımı ne kadar, Bir Günlük Sigortalılığın Tespiti Davası Zamanaşımı Ne Kadar soruları sıklıkla merak edilmektedir. Hizmet tespit davalarının açılabilmesine ilişkin olarak hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıllık bir süre öngörülmüştür. Beş yıllık süre hak düşürücü süredir. 5 yıllık hak düşürücü süre kuruma hiç bildirilmeyen hizmetler içindir. 5 yıllık sürenin istisnaları bulunmaktadır. 5 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İstisnaları için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

MERSİN İŞ MAHKEMESİ AVUKATI

Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatı, Mersin İş Hukuku Avukatı, Mersin İşveren Avukatı olarak müvekkillerimize Bir Günlük Sigortalılığın Tespiti Davası, Hizmet Tespit Davası, Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği, Hizmet Tespit Davası Avukatı, EYT Davası, Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası, Sigorta Davası, Sigorta Başlangıç Davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.