ERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ?

ERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ?

ERKEĞE YOKSULLUK NAFAKASI ÖDENİR Mİ ?

4721 sayılı Medeni Kanuna göre;

1-Tedbir Nafakası

2- İştirak Nafakası

3- Yardım Nafakası

4-Yoksulluk Nafakası,  

Olmak üzere dört çeşit nafaka mevcuttur.

Yoksulluk Nafakası Medeni Kanunu’muzun 175. Maddesinde aynen şöyle düzenlenmiştir;

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Türk Medeni Kanun’un bu maddesi, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan eski eşi koruma amacına yöneliktir. Maddede açıkça, kusursuz eşin dahi yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulabileceği öngörülmüştür.

Yoksulluk Nafakası boşanma davası ile beraber istenebileceği gibi boşanma davası kesinleştikten itibaren 1 yıl içinde de Yoksulluk Nafaka Davası açılarak istenebilir.

YOKSULLUK NAFAKASI HANGİ DURUMDA İSTENİR ?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, diğer eşten daha fazla kusurlu olmamak kaydı ile yoksulluk nafakası talep edebilir. Toplumumuzda yerleşmiş olan genel kanının aksine; ilgili yasal hükümlerimiz gereğince, yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeler kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın eşlere eşit olarak uygulanmaktadır. Yani Erkekler de yoksulluk nafakası alabilirler.

YOKSULLUK NAFAKASI HANGİ KOŞULARDA İSTENİR ?

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için varlığı zorunlu şartlardan ilki; yoksulluk nafakası talebinde bulunan tarafın boşanmaya neden olan olaylarda, nafaka yükümlüsü eşe nazaran ağır kusurlu olmamasıdır.

Nafaka talebinde bulunabilmenin bir diğer şartı da, nafaka talep eden eşin boşanma ile yoksulluğa düşecek olmasıdır.

Yoksulluk Nafakasına hükmedilebilmesi için yoksulluk nafakası talebi şarttır. Hakim önüne gelen dosyada yoksulluk nafakası talebi olmaksızın nafakaya hükmedemez.

Boşanma davasında lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilen eş için yoksulluk nafakasına da hükmedilebilir.

YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRESİ NEDİR ?

Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Yoksulluk nafakasının kesilmesi için geçmesi gereken bir süre yoktur.

YOKSULLUK NAFAKASI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR ?

Medeni Kanun’un 176. maddesine göre;

“İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.”

Kanun maddesinde açıkça belirtildiği üzere, nafaka alacaklısının evlenmesi, taraflardan birinin ölümü durumunda kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi başka birisi ile birlikte yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme durumunda mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARI NASIL ARTIRILIR ?

Hakim hükmettiği nafakanın her yıl belirli oranda artırılmasına hükmedebilir. Nafaka alan taraf da Nafaka Arttırma Davası açarak nafaka miktarının arttırılmasını mahkemeden isteyebilecektir.

MERSİN NAFAKA DAVASI AVUKATI

Mersin Boşanma Avukatı , Mersin Nafaka Avukatı olarak müvekkillerimize Aile Hukuku Davaları konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Av. Osman Mete YILDIZ - 0532 795 45 33