İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

Türkiye’de yerleşik her türlü kurum ya da kişi nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerinin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

7/24 Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri için.